Sözlük
GÜRÜN VE ÇEVRE KÖYLER SÖZLÜGÜAğa:
Baba
Ahmın:
Hayvan dışkısı
Alaf:
Hayvan Yemi
Alaimisema:
Gökkuşağı
Asbap:
Çamaşır
Avara:
Boş
Azık:
Yolluk,tarladaki ırgata giden yemek
Bayaktan:
Az önce
Belek:
Kundak,çocuk bezi
Belik:
Üçlü saç örgüsü
Bıçgı:
Testere
Bıldır:
Geçen Yıl
Bibi:
Hala
Bocu:
Köpek
Bunelek:
İri Sinek
Buymak:
Üşümek,donmak
Buzalamak:
Doğurmak(İnek)
Bürük:
Eşarp, tülbent
Cağ:
Örgü şişi
Cağlık:
Banyo yapılan yer
Camız:
Manda
Cırcır:
Fermuar
Cırıt:
Cirit oyunu
Cırmak:
Çizmek
Cibelmek:
Şımarmak
Culuk:
Hindi
Cücük:
Civciv
Çalık:
Topal
Çalkama:
Ayran
Çalmak:
Süpürmek
Çaltı:
Süpürge
Çapıt:
Bez
Çente:
Çanta
Çerçi:
Eşek,at yada katırlı seyyar satıcı
Çerpik:
Alkış
Çıkı:
Kese
Çıkla:
Sade,tek başına(yemek anlamında) 
Çılbak:
Çıplak
Çılga:
Patika yol
Çıngı:
Kıvılcım
Çiğit:
Çekirdek
Çimmek:
Yıkanmak
Çir:
Kayısı Kurusu
Çitil:
Fidan
Çôdürmek:
İşemek
Çomça:
Kepçe
Dadanma:
Alışma
Dam:
Ev yada evin çatısı
Davar:
Koyun sürüsü
Dayamak:
Açmak
Daylak:
Eşeğin küçüğü,sıpa
Deeze:
Teyze
Dekmik:
Tekme
Dıvrak:
İnce,güzel görünümlü(Kişi)
Dirgen:
Sap saman kaldırmaya yarayan alet
Dombalak:
Takla
Dulda:
Rüzgara korunaklı yer
Duluk:
Yanak yada şakak
Duven:
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için,önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde dikine çakılı keskin çakmak taşları bulunan, kızak biçiminde araç.
Düğür:
İnce bulgur
Ebemkuşaa:
Gökkuşağı
Ellaam:
Sanırım,galiba
Emmi:
Amca
Enik:
Yavru
Esiğetek:
Kadın
Essah:
Gerçek
Eşkere:
Açık,aleni
Evcimen:
Evine Düşkün
Evlek:
Bir ürünün ekim-dikimi için ayrılmış olan toprak
Evlük:
Kiler
Eydinmek:
Kendi kendine söylenmek
Fer:
Derman
Ferik:
Civcivin biraz büyüğü
Firik:
Biçilmeye az kalmış buğday
Fiston:
Fistan
Ganere:
Doymak bilmeyen,obur
Gaspenek:
Bilerek
Gavlatmak:
Kabuğunu soymak
Gaygana:
Yağda yapılan yumurta
Gayılolmak:
Razı olmak
Gayım:
Sağlam
Geçe:
Taraf,Karşı
Gelâ:
Tarla faresi
Gendime:
Bir yemek çeşidi
Gıdik:
Keçinin Yavrusu,Oğlak
Gırklık:
Koyunların yünlerini kesmeye yarayan makas
Gırnap:
Bir çeşit kalın ip
Gicişmek:
Kaşınmak
Gilik:
Küçük Çörek
Gocek:
Asma kilit
Golük:
Yük hayvanı
Göbelek:
Mantar
Göğ:
Olmamış, ham
Göynümek:
Yanacak derecede ısınmak
Göze:
Su Kaynağı
Gunnamak:
Doğurmak(Kedi Köpek)
Guzlamak:
Doğurmak(Koyun Keçi)
Güççük:
Küçük
Hacat:
Alet
Hela:
Tuvalet
Helbet:
Elbette
Herg:
Sürülüp bırakılmış tarla
Hezen:
Evlerin tavaninda kullanilan kalin agaç
Him
Temel
Hinkirmek:
Burnunu temizlemek
Hoodur:
Aman dileme,yalvarma
Hurç:
Heybe
Irgat:
Tarlada çalışan kimse
Işarat:
Çok çirkin
Iyım:
Kilim dokunacak tezgaha gerilen ip
İcar:
Kira
İdare:
Gaz lambası
İğ:
İp eğirmeye yarayan alet
İlaan:
Leğen
İşlik:
Gömlek
İşmar:
İşaret 
İtâ:
Ekmek pişirilirken unun altına serilen bez
Kalıç:
Orak
Kalın:
Başlık Parası
Katık:
Yoğurt
Kekil:
Zülüf
Kenger:
Sakız yapılan dikenli bir bitki
Kenna:
Güya
Kepenek:
Kelebek
Kerme:
Hayvan dışkısından yapılan yakacak yada yaranın kabuk bağlaması
Kes:
Dikenden yapılan hayvan yemi
Keşik:
Sıra
Keven:
Yakacak olarak kullanılan bir çeşit dikenli çalı
Keyveni:
Düğünlerde yemek yapan kimse
Kırtikli:
Kenarında girinti çıkıntı olan
Kosnü:
Köstebek
Koyak:
Vadi
Kurük:
Eşeğin küçüğü,sıpa
Kurün:
Köy çeşmelerinde akan suyun birikmesini sağlayan yalağa benzeyen şey
Kuşluk:
Sabahla öğlen arası
Kutnu:
Bir çeşit kumaş
Loğ:
Toprak damlarda kullanılan silindir biçimindeki ağır taş
Makat:
Oturmak amacıyla tahtadan yapılmış somya
Mal:
Büyükbaş hayvan
Malamat:
Rezil,kepaze olmak
Manık:
Kedi Yavrusu
Mayıs:
Hayvan Dışkısı
Meret:
Kötü zararlı şey
Mertek
Yapılarda kullanılan kalınca yuvarlak ağaç
Meses: 
Hayvanları dürtmekte, kullanılan ucu demirli değnek
Mıır
Yaramaz
Mırıl:
Çamur
Mısmıl: 
Temiz
Mitil:
Yorgan yada döşeğin astarı
Misilli:
Eş,eşdeğer (Karasüver ağzında kaliteli)
Mundar:
Pis 
Nodul: 
Hayvan gütmekte kullanılan değneğin ucundaki sivri demir çivi..
Okuntu:
Davetiye
Osemek:
Özlemek
Öllük:
Bebekleri belemekte kullanılan toprak
Öndüç: 
Ödünç
Örme: 
Hayvanların boynuna geçirilen kalın örgü ip
Ötürük:
Amel,ishal
Öz:
Sulu,otlu arazi
Özemeç: 
Ayran
Palan: 
Genellikle eşeklere vurulan, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer.
Papak:
Bere
Peâ:
Yıkılmış ev
Pisik: 
Kedi
Pöçük:
Uç,kenar
Pöslük:
Çöplük
Salta:
Bir çeşit giysi
Samı:
Boyundurukta öküzün boynuna takılan eğri ağaç
Seki: 
Oturmak için yapılmış, yerden yüksek yer
Seyirtmek:
Koşmak
Sındı:
Makas
Sin: 
Mezar
Soyha: 
Lanet olası,canı çıkası(aslı ölüden geriye kalan şey anlamında)
Sufra:
Sofra
Şaplak: 
Tokat atmak
Şarmıta:
Yosma
Şelek:
Sırtta taşınan çalı yada odun
Şire:
Tatlı
Şişek:
Bir iki yaşında koyun
Şoora:
Ayranlı çorba
Taka:
Duvar içindeki kapaksız küçük dolapçık
Tar:
Tavukların üzerinde durduğu ağaç
Tebâatsiz:
Davranışı hoş olmayan
Terek: 
Raf
Teşt:
Büyük leğen
Timinnâ:
Yarım ölçek
Toklu:
Bir yaşında Koyun
Tuman:
Don
Uflak:
Büyük bıçak
Uğra:
Hamurun altına serilen kalın un
Uğrun:
Gizli
Uğunmak:
Gülerken yada ağlarken nefesin kesilmesi
Usanmak:
Bıkmak
Üleş:
Leş
Ürelüûn:
Dünden önceki bir tarih
Ürme:
Havlama
Vezek
Şalvarın lastik takılan yeri
Yaar:
Hayvanların sırtında oluşan yara
Yağlık:
Eşarp, tülbent
Yalaa:
Yakacak olarak kullanılan bir bitki
Yarmak:
Hırsızlık yapmak
Yavuz:
Saldırgan
Yazı:
Ova
Yeğnik:
Hafif
Yuha:
Derin olmayan
Yumuş:
Bir şeyin yapılması için verilen emir
Yüklük:
Evdeki yedek malzemenin (misafirler için yatak, yorgan vs) kaldırıldığı oda...
Yülümek:
Dibinden kesmek
Zaar:
Galiba,herhalde
Zahmarı:
Kış, zemheri
Zıbın:
Peşli veya Üçetek
Zibil:
Çöp
SAAT
 
Reklam
 
DUYURULAR
 
Duyurular

Açıldık!

Yeni sitemizi muhteşem arşiviyle birlikte sizlerin hizmetine sunuyoruz
Duyuru 2

YORUM YAP...SİVAS HABER
 
 
Toplam 24487 ziyaretçi Burdaydı !
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

gurunkoyleri.tr.gg - HAMİT KARAARSLAN - © - 2009 - 2018 -